Program conferinta - format pdf           

Afis conferinta - format pdf

Aspecte procedurale privind  insolvența, executarea silită și fiscalitatea în dreptul comparat

Materiale prezentate

1     Prof.univ.dr. Radu Bufan, Universitatea de Vest Timisoara : Problemele nerezolvate ale regimului fiscal al insolventei comerciale
2     Prof.univ.dr. Lucian Cernuşca - UAV : Inactivitatea fiscală în contextul procedurii de insolvență
3     Ciprian Sebastian Badea, director general, Direcția Generală Juridică, Ministerul Finanțelor Publice : Executarea silită a instituțiilor publice. Jurisprudența
4     Drd. Mihai Bragaru, director MFP : Noul code de procedură fiscală - Spre un nou palier al echilibrului de forțe
5     Dr. Gheorghe Matei, avocat : Căile de atac împotriva măsurilor asigrătorii și de executare silită dispuse de organele fiscale
6     Judecător Răzvan Pătru: Hotărâri ale Curţii de Apel Timişoara – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal în materia răspunderii solidare
7     Consilier juridic, Ionuţ-Cristian Mirea Buturugă  : Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale
8     Lect. univ. dr. Csaba Bela Nasz  : Unele considerații cu privire la regimul juridic al onorariului practicianului in insolvență.

9     Prof. dr. Florin Dumiter, Conf. Dr. Delia David, Asist. Drd. Stefania Jimon - Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad.Corelația dintre convențiile de evitare a dublei impuneri internaționale si impozitele directe in statele membre OCDE.
 
Descarca toate materialele (zip)