CASA DE INSOLVENTA RAVA SPRL Filiala Timisoara,lichidator judiciar al SC CHICHES SRL scoate la vanzare teren intravilan situat în Hateg, Str. N. Titulescu, Jud.Hunedoara, in suprafata de 1070mp si 930mp si este inscris CF nr. 60241 si 60215 Hateg si are nr. top 60241 si 401, avand ca pret de pornire 42000 Eur.

La aceste preturi se adauga TVA.Terenul se afla pe o strada principala a localitatii in apropierea podului peste raul Galbena in intravilanul localitatii Hateg.

Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 14.10.2016, ora 10.00 la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str.L.Blaga, nr.,1, ap.34., garantie de participare este 10% din pretul de pornire si se achita in contul debitoarei deschis la Libra Bank RO37BREL0002000882310100 .Regulamentele de desfasurare a licitatiilor poate fi achizitionat de la lichidatorul judiciar.

In caz de neadjudecare licitatiile se vor repeta in data de 28.10.2016 Informaţii suplimentare la tel.0356/450070 sau 0735233407

De asemenea, se pot formula si transmite lichidatorului judiciar oferte pentru achizitionarea acestuia.