Subscrisele CASA DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L Filiala Timis si S.C.P M.B.S INSOLV CONSULT I.P.U.R.L si in calitate lichidator judiciar al SC 1 IUNIE SA - in faliment , anunţă vânzarea in conditiile Legii 85/2006, prin continuarea sedintelor de licitaţie publică cu strigare a bunului imobil  teren si constructii intravilan proprietate al SC 1 IUNIE SA-in faliment:
Suprafata totala teren 25.000 m2, arie desfasurata constructii 33.000 m2 si 3 fronturi stradale.Imobilele sunt inscrise in C.F. nr. 127765 Timişoara ; C.F. nr.137039 Timişoara, C.F. nr. 137038 Timişoara, C.F. nr. 137036 Timişoara, C.F. nr. 137035 Timisoara ,C.F. nr. 137034 Timişoara înscrisîn C.F. nr. 137033 Timişoara, CF. Nr. 137037 Timisoara
Pretul de pornire a licitatiei este de 4.855.682 EURO+TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 31.03.2017 ora 12.00 la sediul I Iunie SA situat  in Timisoara Sp. Peneş Curcanul, nr. 6 jud.Timis. Informatii detaliate despre imobil, precum si conditiile de participare la licitatie pot fi obtinute prin achizitionarea caietului de sarcini (3500 lei+TVA) de la sediul  SC 1 IUNIE SA – in faliment, din Timisoara, str. Penes Curcanu. Achizitionarea acestuia este conditie obligatorie pentru participarea la licitatie.
Imobilele pot fi vizualizate la sediul debitoarei 1 IUNIE SA - in faliment din Timisoara, str. Penes Curcanul nr.6 in fiecare zi de luni  intre orele 09.00-14.00
Potenţialii cumpărători, care îşi manifestă interesul de a participa la licitaţie, sunt obligaţi să depună o garanţie de 10% din pretul de pornire. Dovada achitarii  se depune impreuna cu documentatia de participare la licitatie pana  in 28.03.2017 ora 12.00 la sediul SC 1 Iunie SA - in faliment. Garanţia de participare se constituie  prin foaie de vărsământ bancar în  RON in contul debitoarei SC 1 IUNIE SA  Timisoara RO88ROIN2010418440128631 deschis la IDEA BANK Timisoara. Plata Caietului de sarcini se poate face in acelasi cont sau se poate achita numerar la sediul SC 1 IUNIE SA - in faliment.
Informatii la telefon 0722707701, 0723170686, 0735233407.