Subscrisa , Casa de Insolvenţă Rava SPRL Filiala Timiş , societate civilă profesională , practician in insolvenţă,cu sediul în localitatea Timişoara, str.C Sagului, nr.83, sc C, ap.7, jud.Timiş, în calitate de lichidator judiciar al SC Lieb-Benz-Oil Company LTD SRL-în insolvenţă , număr de ordine în Registrul Comerţului Timiş J35/3360/1993, Cod de identificare fiscală 4758807 ,continua sedinte de licitatie publica cu strigare pentru urmatoarele imobile:

Adresa

Imobil

CF

Pret de pornire

Halmeu, str. Eliberarii, nr.4

Casa P+1 si teren 1299 mp

100822-Halmeu

21 760 Eur

Turt, jud Satu Mare

Teren intravilan 4085 mp

100488-Turt

13889 EUR

Crisan, jud. Tulcea

Teren intravilan 6502 mp

30296-Crisan

98991 Eur

Pretul nu contine TVA , acesta va avea statutul fiscal stabilit la data vanzarii.Bunurile se vand libere de sarcini.

Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 3 februarie 2020 ora 10 la sediul SC Lieb Benz OIL Company in Chisoda, Strada Chisodei , nr 66 . In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in data de 17 februarie 2020, 2 martie 2020, 16 martie 2020, in aceleasi conditii. Potenţialii cumpărători, care vor să cumpere la licitaţie bunurile, sunt obligaţi să depună cu cel putin 72 de ore înaintea desfăşurării licitaţiei o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire la licitaţie in contul RO42WBAN005896094612RO01 deschis la Intesa SanPaolo Bank.

Informatii la telefon 0735233407