Subscrisa, Casa de Insolvenţă Rava SPRL Filiala Timiş , societate civilă profesională , practician in insolvenţă,cu sediul în localitatea Timişoara, str.C Sagului, nr.83, sc C, ap.7, jud.Timiş, în calitate de lichidator  judiciar al SC Lieb-Benz-Oil Company LTD SRL-în insolvenţă , număr de ordine în Registrul Comerţului Timiş J35/3360/1993, Cod de identificare fiscală 4758807 ,anunta continuarea  sedintelor de  licitatie publica cu strigare pentru  urmatoarele imobile:

Adresa

Imobil

CF

Pret de pornire

Halmeu, str. Eliberarii, nr.4

Casa P+1 si teren 1299 mp

100822-Halmeu

16 640 Eur

Turt, jud Satu Mare

Teren intravilan 4085 mp

100488-Turt

10 621 eUR

Crisan, jud. Tulcea

Teren intravilan 6502 mp

30296-Crisan

75699Eur

Pretul nu contine TVA , acesta  va avea statutul fiscal stabilit la data vanzarii. Bunurile se vand libere de sarcini.

Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 15 iunie 2020 ora 10 la sediul SC Lieb Benz OIL  Company  in Chisoda, Strada Chisodei , nr 66. In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in data de 29 iunie2020, 13 iulie 2020, 27 iulie 2020, in aceleasi conditii.Potenţialii cumpărători, care vor să cumpere la licitaţie bunurile, sunt obligaţi să depună cu cel putin 72 de ore înaintea desfăşurării licitaţiei o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire la licitaţie in contul RO42WBAN005896094612RO01 deschis la Intesa SanPaolo Bank.

Informatii la telefon 0735233407