CASA DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al S.C. PREMIUM CALOR S.R.L. anunţă vânzarea conform Legii 85/2006, prin licitaţie publică deschisă, conform codului de procedură civilă, cu strigare a bunului mobile proprietate al S.C. PREMIUM CALOR S.R.L.:

-      Linie fabricatie peleti in valoare de 123160.40 RON.

Pretul mentionat nu contine TVA.

Menţionăm că se pot înregistra oferte de cumpărare la sediul lichidatorului judiciar oricând si în vederea negocierii directe.

Garanţia pentru participare la licitaţie este 10% din valoarea bunului.

Licitaţia va avea loc în data de 07.09.2023 ora 11,00. la sediul lichidatorului CASA DE INSOLVENTA RAVA SPRL din Arad, Str T.Vladimirescu, nr.17-19, ap.4.

În cazul în care bunul nu se adjudeca la prima licitaţie, aceasta se va relua în data de 14.09.2023, 21.09.2023, 28.09.2023, 05.10.2023 la aceeaşi ora şi acelaşi loc.

Înscierile şi achitarea garanţiei de participare la licitaţie se pot efectua până în ziua premergatoare licitaţiei, ora 14.

Informaţii suplimentare la tel.0728890030 şi 0372724485 sau la sediul profesional al lichidatorului judiciar CASA DE INSOLVENTA RAVA SPRL situat in Arad str T.Vladimirescu, nr.17-19, ap.4.